Att dansa i takt med livet

Livet har fört mig in i på en ny och oerhört spännande väg. Jag arbetar nu som marknadschef på PsykosyntesInstitutet i Göteborg, en plats för mänskligt växande som har funnits i 30 år.

Psykosyntes är en unik psykologi skapad av Roberto Assagioli, en italiensk läkare och psykiater, elev till Carl Jung och Freud.

Med mina ord handlar psykosyntesen i korthet om:

Vi är andliga själar som föds i mänskliga kroppar, alla med en unik kärna. Under uppväxten skapar vi en personlighet grundad på den vi tror oss behöva vara för att passa in och överleva. Vi bygger en grund bestående av strategier och föreställningar som med åren blir allt tydligare och allt svårare att leva med. Men inom oss ropar och kallar själen. Vi har en inneboende drivkraft och längtan att låta själen lysa allt starkare. Arbetet börjar med att låta illusioner om vem vi är och gamla livsstrategier falla och låta själen ta allt mer plats.

När vi människor följer hjärtats/själens väg kommer vi i flöde, vi följer och känner den universella intelligensens flöde. Att utvecklas och växa är lika naturligt för oss människor som för allt levande. Som trädets, fågelns, fiskens, blommans gräsets strävan. Det är livet.

På PsykosyntesInstitutet i Göteborg arbetar psykosynterapeuter med lång utbildning. De arbetar med att stötta människor hitta sin unika gåva, sitt nav, sin livsväg. Institutet erbjuder föreläsningar, korta och långa kurser och utbildar blivande terapeuter.

Själv har jag gått fyra år i psykosyntesterapi. Jag har gått Fundamentals – en sex dagars kurs som är grunden, basen för den som vill lära känna psykosyntesen och utforska sig själv. Jag har dessutom gått flera fortsättningskurser. Jag vet att psykosyntesen som terapeutisk process fungerar, jag har sett människors fasade falla och ”döda” ansikten komma till liv igen. Det är underbart. För mig är psykosyntesen en öppen, varsam, tillåtande, hållande och fungerande sätt att arbeta med mänskligt växande.

Tack vare psykosyntesen dansar jag nu i takt med livet.

Läs mer om PsykosyntesInstitutet här:

https://psykosyntesinstitutet.se/

Hör av er om ni vill veta mer: mille@mille.se