Välkommen till världen Lilla Na

Boken kommer ut i handeln i september. De fina illustrationerna är gjorda av Amanda Eriksson. Så här skrev Bibliotekstjänst:

Publiceras i BTJ-häftet nr 17, 2018.
Lektör Helene Ehriander
Recension
”Lilla Na och djurkuppen är en både spännande, rolig och tänkvärd kapitelbok om en mycket påhittig flicka med
utåtagerande drag som är bästa kompis till huvudpersonen, kallad Stora M. Händelserna avlöser varandra i snabbt
tempo och Stora M berättar i jagform om hur Lilla Na hittar på att de ska ta bussen ut på landet och hoppa i
komockor, att de ska släppa ut alla djuren i en djuraffär för att de ska få känna på hur det är att leva fritt samt att de
ska ta sig ut till en gård för att befria grisarna från trängseln i ladugården. Lilla Na har genomtänkta åsikter om
djurrättsaktivism som hon formulerar på ett sådant sätt att hon påverkar omgivningen till att tänka om. Stora M:s
föräldrar är lyssnande och ansvarstagande och försöker vara ett stöd för Lilla Na när hennes mormor en dag ligger
död i kolonistugan. Amanda Eriksson porträtterar barnen och fokuserar på de mest intressanta händelserna i
träffsäkra svart-vita illustrationer. Berättelsen passar fint för högläsning då det finns mycket att fundera över och
prata om. Milena Bergquist har tidigare skrivit sex böcker om Millan för mellanåldern samt böcker om vegetarisk
matlagning.”

Nog har jag skrivit sex böcker om Millan. Och förra året kom Elon, Plexus och de gömda hundarna. En bok om vegetarisk matlagning har jag publicerat. Den heter Hirams gröna och handlar just om Hiram, Märit Huldt. Annars var det toppen.